Souhlas se zpracování osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení včetně měření konverzí se souboru cokie.
Poskytování našich služeb není tímto souhlasem podmíněno, ale věříme, že jedině tak vám můžeme nabízet vhodná řešení. Samozřejmě můžete své rozhodnutí kdykoliv změnit a souhlas odvolat.


Souhlas se zpracováváním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení

Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů. 

Uděluji tímto do odvolání tohoto souhlasu společnosti Project-Nemesis O.S, se sídlem Habartov Mírová 41. Ičo 22864946 (dále jen „Project-Nemesis“),  jakožto správci osobních údajů, souhlas s tím, aby zpracovávala (a to i automatizovaně a zejména prostřednictvím shromažďování, monitorování, profilování, vyhodnocování a uchovávání) moje osobní údaje.
Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují jméno, příjmení, titul, email, datum narození, číslo bankovního účtu, informace identifikující zařízení nebo osobu spojenou s užíváním zařízení, např. IP adresy nebo identifikátory cookies.
Tento souhlas uděluji dobrovolně a jsem si vědom toho, že ho mohu kdykoliv odvolat, a to stejným způsobem, jakým jsem jej udělil.

Zároveň beru na vědomí, že neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu může mít za následek to, že některé služby nebudou dostupné vhledem k tomu že pro správný chod aplikací je potřeba využít osobní údaje.
Další informace týkající se zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů. Aktuální informace týkající se zpracování osobních údajů, včetně informace o příjemcích osobních údajů *, jsou vždy uvedeny na stránkách www.project-nemesis.cz  
*Od založení Project-Nemesis O. S. nebyly osobní údaje sdíleny s třetí stranou vyjma Google Adword a Analitycs.